הפנימייה

הפנימיה אינה מסתכמת בצרכי אכילה ושינה, לפנימייה מקום חשוב ומשמעותי בחיי התלמידים. שיגרת היום יום בפנימייה טומנת בחובה הזדמנויות והתמודדויות רבות, ע"י הכנה והכוונה ראויה של צוות הפנימיה נוכל להגיע לכדי העצמה והתפתחות נפשם ומידותיהם של תלמידינו.
הפנימיה היא בית, מקום שחיים בו. ניתן ליישם בה את כל התאוריות והעקרונות החשובים הנלמדים בישיבה במהלך היום, היא יכולה להוות מקום שמחזיר את האדם לחברתיות הבסיסית. בעידן בו כל אדם לעצמו והלך הרוח דוחף אותנו להתבדלות והסתגרות, ניצבת הפנימייה כמקום חיים כללי המכיל בתוכו סוגים רבים של תלמידים החיים זה לצד זה.
הווי הפנימייה מפתח בתלמידים את בנין המידות, כוחות הנפש הבסיסיים, דרך ארץ, כישורים חברתיים ואחריות אישית וציבורית.
הצוות ותפקידיו
צוות הפנימייה מכיל: מדריך לכל כיתה (שני מדריכים למחזור), שתי אימהות בית, שני עובדים סוציאליים, אחות ומנהל פנימייה- בזכות הצוות הרחב אנו משתדלים וברוך ה' מצליחים להגיע ולהבין את תלמידנו היקרים לקדם אותם ולתת להם מענה לכל צרכיהם הגשמיים והרוחניים.
פעילות חברתית
בין הצוות לחניכים נוצר קשר אישי חזק הנובע משעות רבות של שיחות אישיות, דמות המדריך המאופיינת בגילו הצעיר מחברת ביניהם וגורמת לקירבה מיוחדת המשפיעה על כל מהלך החיים.
בכל יום חמישי לפני ה'משמר' כל מדריך מעביר לכיתתו או לכל המחזור פעילות חברתית המתוכננת מראש ע"י המדריך ורכזת המח"מ מתוך קשת נושאים רחבה הנקבעה ע"י הצוות החינוכי, במהלך הפעילות המדריכים מעבירים בצורה חווייתית מסרים משמעותיים.
אחת לשבוע מתקיים בבית המדריך חוג תורני, הנושאים לחוג נבחרים בשיתוף התלמידים על פי רצונם ועולמם.

.