חזון יתק"א

יתק"א הוקמה בשנת תשמ"ט, כדי להמשיך את מגמת החינוך של אבותינו ישני חברון-בדור של גאולה, להצמיח אנשים ערכיים ושמחים, החיים- 'תורת חיים' ובעלי חזון ורצון להשתלב ולהוביל את החברה הישראלית ליעדי גאולה. הישיבה תפתח בע"ה קהילת מתחנכים– חברי צוות ותלמידים, אשר יחתרו יחד להשתלמות בכל תחומי האישיות, הן בצד הפרטי והן בצד הכללי של כל אחד מחברי הקהילה. חברי הקהילה יחיו יחדיו מתוך כבוד ואהבה זה לזה, ומתוך אחריות משותפת ונשיאה בעול של כל החברים בקהילה. על צוות הישיבה להאמין בפוטנציאל הגדול שבכל תלמיד ומתוך כך לשקוד על פיתוח כל מרחב התחומים: הגוף-בריא וחזק, (באחריות צוות המטבח הפנימיה והחינוך הגופני). הנפש- פיתוח כוחות החיים הטבעיים, במגוון הכישרונות והכישורים כגון: יצירה, נגינה, משחק , וכו'.בניית חברה וחברות בריאה ומשמחת. הרוח-בניין המידות, גמילות חסדים, אהבה ואחריות, כח העמל וההתמדה, שאיפה למצוינות הרגלי למידה וכו'. הנשמה-התחברות לאלוקים בתורה, בתפילה ובהתחזקות במצוות. השכל-רכישת יסודות ההשכלה-ללמוד איך ללמוד, פיתוח סקרנות אינטלקטואלית , רכישת ידע והשכלה.
כלל ופרט וכלל
המגמה החינוכית בישיבה, נובעת מתוך ראיית כל יחיד, כחלק ממכלל האומה, אשר צריך להיות מודע לתהליכים ההיסטוריים העוברים על עמנו, וכמי ששלמותו תלויה במציאת מקומו, ובהשתלבותו כשליח הממשיך את שליחות אבותינו אשר החלה לפני למעלה מ3000 שנה כאן בחברון ומטרתה הכוללת :"לתקן עולם במלכות שדי".
אם אין אני לי מי לי- תיקון הכלל מתחיל ומותנה בתיקונו והשתלמותו של היחיד, על כן עיקר הפעולה המעשית בישיבה מכוונת לבניין אישיותו של היחיד.
וכשאני לעצמי מה אני- לאורך כל תהליך הבניה האישית בישיבה, נשתדל להבין ולחוש שהכול נובע מתוך הכלל ומגמתנו לחזור ולבנות את הכלל.
הבנה זאת תתפתח מתוך עיסוק בתורת הכלל, ומתוך נשיאה מעשית בעול עם החברה הישראלית בחיזוק התורה העם והארץ.
אהבת הארץ- תהיה יסוד חשוב בישיבה, הן בהבנת ערכה התורני והן בפן ההיסטורי והציוני.
התלמידים יהיו מעורבים, בישובה, בפיתוחה ובשמירתה, מתוך תודעה קבועה של היותם מיישבי קרית ארבע ומרחיבי גבולותיה.